KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Çalışanların memnuniyeti,
 • Kaynakların verimli kullanılması,
 • Ekip çalışması,
 • Vizyona (nihai hedef) yönelik çalışma programı uygulanması,
 • İstatistiki verilere göre hedefler / politikalar belirlenmesi ve uygulanması,
 • Çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve uzman kadrolar yetiştirilmesi,
 • Değişim odaklı olunması,
 • Sürekli olarak iyileşme yönünde adımlar atılması,
 • Rekabet konusunda sürekli olarak iyileşmek,
 • Müşterilerin yeniliklerle ilgili bilgilendirilmesi / eğitimler verilmesi,
 • Firma imajının sürekli olarak kuvvetlendirilmesi,
 • Ülkemizin kalkınmasına yaptığımız katma değerin sürekli olarak yükseltilmesi,